دسته بندی محصول :

میکسر

ﯾﮑﯽ از اﺟﺰاء اﺻﻠﯽ و ﻣﻬﻢ کارخانه پخت آسفالت ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ میکسر ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﻇﯿﻔﻪ اﺧﺘﻼط ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ ﻣﻮاد ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد.

میکسر چگونه عمل می‌کند؟

میکسر یا مخلوط‌کن کارخانه آسفالت در انتهای برج آسفالت قرار گرفته است. وظیفه ترکیب مواد اولیه و مصالح تشکیل‌دهنده آسفالت که شن شکسته، شن درشت، متوسط و نخودی، ماسه فیلر و قیر هستند؛ برعهده میکسر است. ظرفیت میکسر و دانه‌بندی مواد، نسبت مورد نیاز آن‌ها برای مخلوط را مشخص می‌کند.

ﻣﻮاد ﺗﻮزﯾﻦ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ باسکولها ﺑﺎ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﺸﺨﺺ داﺧﻞ میکسر رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪه و اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن دو ﻣﺤﻮر اﻓﻘﯽ ﻣﻮاد را در ﺟﻬﺖ اﻓﻘﯽ ﺧﻼف ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و در ﺣﺎﻟﺖ دوراﻧﯽ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ در ﻣﯽ‌آورد و ﭘﺮوﺳﻪ اﺧﺘﻼط را در ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن ﻣﻤﮑﻦ ﺑﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﮐﯿﻔﯿﺖ اﻧﺠﺎم می‌دهد

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻨﯽ میکسر

• ﺑﺪﻧﻪ ﻓﻮﻻدي ﺑﺎ ﻻﯾﻨﺮﻫﺎي ﺿﺪ‌ ﺳﺎﯾﺶ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻌﻮﯾﺾ
• درب ﺧﺮوﺟﯽ ﻗﺎﺑﻞ رﮔﻼژ و داراي 2 ﻋﺪد ﺟﮏ ﭘﻨﻮﻣﺎﺗﯿﮏ
• ﭘﻨﺠﻪ و ﺑﺎزوﯾﯽ ﻫﺎي ﻧﺸﮑﻦ و ﺿﺪ ﺳﺎﯾﺶ با پوشش کامل شافت
• گیربکس خورشیدی با حداکثر گشتاور و راندمان
• ﯾﺎﺗﺎﻗﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ ﺟﻬﺖ ﺧﻨﺜﯽ ﮐﺮدن نیروﻫﺎی ﻣﺤﻮری و ﺷﻌﺎﯾﯽ

بازار پخش میکسر

طراحی و ساخت میکسر در انواع مختلف با نازل‌ترین قیمت. انواع میکسر صنعتی مناسب برای تمامی صنایع را از ما دریافت کنید. امروزه دستگاه‌های میکسر صنعتی به یکی از کاربردی ترین تجهیزات در صنایع گوناگون تبدیل شده است. مهان صنعت کانی با داشتن سال‌ها تجربه و تلاش بی‌وقفه خود و بهره گیری از پیشرفته ترین تجهیزات و مجرب‌ترین تکنسین ها در زمینه طراحی و ساخت میکسر و انواع دیگر دستگاه‌ها آماده هر گونه همکاری با شما عزیزان می باشد. قیمت دستگاه میکسر را با مناسب‌ترین قیمت‌ و بیشتر‌ین کیفیت ساخت را از ما دریافت کنید.

فرم درخواست مشاوره

کارشناسان مهان صنعت آماده ارائه مشاوره رایگان جهت معرفی محصولات و خدمات شرکت هستند. با پر کردن فرم زیر در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.