دسته بندی محصول :

خط احیاء ماسه co2

ماسه CO2 در صنایع ریخته‌گری کاربرد داشته و برخلاف دیگر انواع ماسه با گاز CO2 و چسب سیلیکات سفت و محکم می‌شود.

از مشکلات ریخته‌گران میتوان به یک بار مصرف بودن ماسه در پروسه تولید اشاره کرد که هزینه‌های جاری کارگاه را افزایش می‌دهد. همین امر سبب مشکلات و هزینه‌های جانبی مانند نیاز به محل نگاه داری بیشتر و یا دفع ماسه‌های برگشتی است که جهت انجام آن باید نیرو کار و زمان صرف کرد. شما با خرید و راه اندازی خط احیاء ماسه co2 می‌توانید تمامی ماسه‌های برگشتی را با انجام پروسه‌هایی مانند شوک گرمایشی و گرمکن ماسه جهت سوختن و جداسازی رزین، مکانیکی، ساییدگی و دمش هوا باعث حذف پوشش‌ها و جدا کردن آنها از ماسه می‌شود و در ادامه دیگر تجهیزات که در زیر به آنها اشاره کرده‌ایم ماسه‌های برگشتی را مجددا قابل استفاده می‌نماید.

استفاده از سیستم خط احیاء ماسه در طولانی مدت برای کارگاه‌ ریخته‌گری بسیار سودآور بوده و باعث کاهش هزینه‌های تولید می‌گردد.

تجهیزات خط احیاء ماسه Co2

• ﺷﯿﮏ اوت ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻠﯿﻪ درﺟﻪ ﻫﺎی رﯾﺨﺘﻪﮔﺮي
• ﮐﻠﻮﺧﻪ ﺧﺮدﮐﻦ ﺟﻬﺖ ﺧﺮداﯾﺶ
• ﮔﺮﻣﮑﻦ ﻣﺎﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻮزاﻧﺪن رزﯾﻦ
• ﮐﺮاﺷﺮ ﺟﻬﺖ ﺧﺮداﯾﺶ ﻣﺎﺳﻪ
• ﮐﻼﺳﯿﻔﺎﯾﺮ ﺟﻬﺖ داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﻣﺎﺳﻪ
• ﺷﻮت ﻣﺎﺳﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻣﺨﺎزن
• ﺑﮓ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺟﻬﺖ ﻓﯿﻠﺘﺮاﺳﯿﻮن ﻫﻮاي آﻟﻮده اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧط

از مزایای بسیار مهم این دستگاه می‌توان به قابلیت شیک اوت اشاره کرد، با این قابلیت شما می‌توانید در خط احیاء قابلیت تخلیه درجه‌های ریخته‌گری را داشته باشید.

همین الان تماس بگیرید

فرم درخواست مشاوره

کارشناسان مهان صنعت آماده ارائه مشاوره رایگان جهت معرفی محصولات و خدمات شرکت هستند. با پر کردن فرم زیر در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.